DNB med sterke resultater

DNB tjente over 20 milliarder kroner i løpet av fjoråret. Likevel fortsetter de å sende regningen til oss kunder i form av høye renter.

Selv om styringsrenten er kraftig redusert så tar det lang tid før DNB kommer etter. Det virker som de egentlig ikke bryr seg om dette så lenge de ikke taper penger på det.

Kundene blir lurt
Det er vi kunder som blir offer for DNB sine kyniske strategier. Vi blir sittende igjen med en altfor høy rente i en ellers utfordrende økonomisk hverdag. Overskuddet til DNB er blant annet omtalt i Dagbladet. Det er liten tvil om at de tar seg altfor godt betalt uavhengig av hva som skjer i markedet. Selv om de flere ganger har fått kritikk fra mange hold så er DNB relativt likegyldige til signalene. De fortsette å overprise lån og andre produkter samtidig som de flyter på sin merkevare. Det er trist at Norges største bank får holde på sånn uten at noen reagerer noe særlig. Jeg er selv svært misfornøyd at jeg må sponse overskuddet til DNB i så stor grad. De bør faktisk følge etter resten av aktørene i markedet.

Når DNB snakker om at lån er et spleiselag så er det ganske frekt. Jeg kan tenke meg at det er det de har planer om å si denne gangen også. Det virker som de aldri tar innover seg at kundene har visse rettigheter. Vi blir brukt om igjen og om igjen fordi DNB stoler på sin egen merkevare.

Leave a Comment